Yokohama #3

20051028-003.jpg
Leica M6TTL + Voigtlander COLOR-SKOPAR 21mm F4 + Kodak T-MAX 100 (100TMX,+1)
2003.11 / Yamashita Park, Yokohama

Posted by Kazuya Nakazawa at 2005.10.28 Fri