Yokohama #33

20071028-002.jpg
RICOH GR Digital (GR 5.9mm F2.4)
2007.10.28 / China Town, Yokohama

Posted by Kazuya Nakazawa at 2007.10.28 Sun