Yokohama #41

20110121-002.jpg
RICOH GR Digital III (GR 6.0mm F1.9)
2010.11 / Motomachi-Chukagai Station, Yokohama

Posted by Kazuya Nakazawa at 2011.01.21 Fri