chiba #22

20110506-002.jpg
RICOH GXR + GR A12 18.3mm F2.5
2011.03 / Kazusa-Minato, Chiba

Posted by Kazuya Nakazawa at 2011.05.06 Fri