roppongi #5

20111122-001.jpg
RICOH GXR + GR A12 18.3mm F2.5
2011.11 / Tokyo Midtown, Roppongi

Posted by Kazuya Nakazawa at 2011.11.22 Tue