roppongi #15

20111125-003.jpg
RICOH GXR + GR A12 18.3mm F2.5
2011.11 / The National Art Center Tokyo, Roppongi

Posted by Kazuya Nakazawa at 2011.11.25 Fri