chiba #23

20120427-001.jpg
Nikon 1 V1 + 1 Nikkor 10mm F2.8
2012.04 / Kanaya Port, Chiba

Posted by Kazuya Nakazawa at 2012.04.27 Fri