Tokyo #259

20120608-001.jpg
Nikon 1 V1 + 1 Nikkor 10mm F2.8
2012.06 / Tokyo Port Ferry Terminal, Ariake

Posted by Kazuya Nakazawa at 2012.06.08 Fri