Tokyo #304

20120718-002.jpg
Leica M9 + Summaron 3.5cm F3.5
2012.07 / Shinjuku