Tokyo #333

20121009-002.jpg
Leica M9 + MINOLTA M-Rokkor 40mm F2
2012.09 / Tsukiji Market, Tsukiji