Tokyo #421

20121122-001.jpg
Leica M9 + Summaron 3.5cm F3.5
2012.11 / Shinjuku-Gyoen National Garden, Shinjuku