chiba #70

20121124-002.jpg
RICOH GXR + GR A12 18.3mm F2.5
2012.11 / Kazusa Ichinomiya

Posted by Kazuya Nakazawa at 2012.11.24 Sat