Tokyo #440

20130114-001.jpg
Leica M9 + Voigtlander Ultron 28mm F2
2012.12.31 / Meiji Jingu Shrine, Yoyogi

Posted by Kazuya Nakazawa at 2013.01.14 Mon