Tokyo #571

20130830-001.jpg
Leica M Monochrom + Summarit 5cm F1.5
2013.08 / Zoshigaya Station, Zoshigaya