untitled #329

20131011-002.jpg
RICOH GR (GR 18.3mm F2.8)
2013.09 / Tokyo Bay Ferry - Kanaya Port, Chiba

Posted by Kazuya Nakazawa at 2013.10.11 Fri