Hokkaido #18

20131209-003.jpg
RICOH GR (GR 18.3mm F2.8)
2013.06 / Otaru

Posted by Kazuya Nakazawa at 2013.12.09 Mon