OKINAWA #76

20140422-001.jpg
SONY α7 + Voigtlander Nokton 50mm F1.1
2014.03 / Taketomijima Island

Posted by Kazuya Nakazawa at 2014.04.22 Tue