Yokohama #57

20140606-002.jpg
Leica M Monochrom + RICOH GR 28mm F2.8
2014.05 / Yokohama International Passenger Terminal, Yokohama