Tokyo #616

20140618-001.jpg
Leica M Monochrom + Elmar 5cm F2.8
2014.05 / Tsukiji Station, Tsukiji