Tokyo #620

20140630-002.jpg
Leica M Monochrom + Elmar 5cm F3.5
2014.05 / Tsukiji Market, Tsukiji