Tokyo #621

20140701-001.jpg
Leica M Monochrom + Elmar 5cm F3.5
2014.05 / Tsukiji Market, Tsukiji