Yokohama #59

20150224-002.jpg
RICOH GR (GR 18.3mm F2.8)
2015.02 / Tokyu Toyoko Line, Yokohama

Posted by Kazuya Nakazawa at 2015.02.24 Tue