Tokyo #636

20150605-002.jpg
Nikon 1 V1 + 1 Nikkor 10mm F2.8
2012.10 / Ekoda Market, Nakano

Posted by Kazuya Nakazawa at 2015.06.05 Fri