Kyoto #31

Leica M + Elmar 3.5cm F3.5
2017.09 / Arashiyama, Kyoto

Posted by Kazuya Nakazawa at 2017.09.12 Tue