roppongi #44

SONY Cyber-shot DSC-RX0 (ZEISS Tessar T* 7.7mm F4) / 2017.10 / Roppongi Hills

Posted by Kazuya Nakazawa at 2018.06.15 Fri