Tokyo #754

Nikon Z7 + NIKKOR Z 50mm F1.8 S
2018.12 / Shinjuku Station

Posted by Kazuya Nakazawa at 2018.12.14 Fri