Tokyo #756

Nikon Z7 + NIKKOR Z 50mm F1.8 S
2018.12 / Myohoji Temple - Horinouchi, Suginami

Posted by Kazuya Nakazawa at 2018.12.17 Mon