Shenzhen 2018 #2

Nikon Z7 + NIKKOR Z 24-70mm F4 S
2018.11 / Shenzhen

電脳街のある華強北の北側、华新駅あたり。目に入る景色は相当な都会です。そして香港はもちろん、東京と比べても街が静か。人はたくさんいますが、騒音が少ないんですね。

Posted by Kazuya Nakazawa at 2019.07.01 Mon