Shenzhen 2018 #3

Nikon Z7 + NIKKOR Z 24-70mm F4 S
2018.11 / Shenzhen