Shenzhen 2018 #5

Nikon Z7 + NIKKOR Z 24-70mm F4 S
2019.11 / Shenzhen

Posted by Kazuya Nakazawa at 2019.07.16 Tue