Shenzhen 2018 #9

Nikon Z7 + NIKKOR Z 24-70mm F4 S
2019.11 / Shenzhen