Shenzhen 2018 #12

Nikon Z7 + NIKKOR Z 24-70mm F4 S
2018.11 / Shenzhen

Posted by Kazuya Nakazawa at 2019.07.27 Sat