Gallery :: Monochrome 2019
Aomori #7

Leica M10 + APO-Summicron 50mm F2 ASPH.
2019.05 / Omasaki Cape

Aomori #6

Leica M10 + APO-Summicron 50mm F2 ASPH.
2019.05 / Osorezan

Aomori #5

Leica M10 + APO-Summicron 50mm F2 ASPH.
2019.05 / Osorezan

Aomori #4

Leica M10 + APO-Summicron 50mm F2 ASPH.
2019.05 / Osorezan

Aomori #3

Leica M10 + APO-Summicron 50mm F2 ASPH.
2019.05 / Osorezan