chiba #49

20120915-002.jpg
Nikon 1 V1 + 1 Nikkor 10mm F2.8
2012.04 / Kanaya, Chiba

Posted by Kazuya Nakazawa at 2012.09.15 Sat