chiba #169

20141004-001.jpg
RICOH GR 28mm F2.8
2014.08 / Kujukuri Beach

Posted by Kazuya Nakazawa at 2014.10.04 Sat