Tokyo #672

SONY α7S II + Noctilux 50mm F1
2016.04.05 / Waseda

Posted by Kazuya Nakazawa at 2016.04.18 Mon