chiba #17

20110430-001.jpg
RICOH GXR + GR A12 18.3mm F2.5
2011.04 / Kazusa-Minato, Chiba

Posted by Kazuya Nakazawa at 2011.04.30 Sat