chiba #18

20110430-002.jpg
RICOH GXR + GR A12 18.3mm F2.5
2011.03 / Kazusa-Minato, Chiba

Posted by Kazuya Nakazawa at 2011.04.30 Sat