untitled #296

20130716-002.jpg
RICOH GR (GR 18.3mm F2.8)
2013.07 / Zoshigaya

Posted by Kazuya Nakazawa at 2013.07.16 Tue