untitled #307

20130807-001.jpg
RICOH GR (GR 18.3mm F2.8)
2013.08 / Zoshigaya

Posted by Kazuya Nakazawa at 2013.08.08 Thu