Hokkaido #16

20131209-001.jpg
RICOH GR (GR 18.3mm F2.8)
2013.06 / Nikka Whisky Distillery, Yoichi

Posted by Kazuya Nakazawa at 2013.12.09 Mon