Shenzhen 2015 #6

RICOH GR (GR 18.3mm F2.8)
2015.10 / Shenzhen

Posted by Kazuya Nakazawa at 2015.11.21 Sat