roppongi #36

SONY α9 + Mount Adapter + Carl Zeiss T* Distagon 18mm F4 ZM
2017.09 / Roppongi Hills

Posted by Kazuya Nakazawa at 2017.11.10 Fri