Tokyo #139

20070427-001.jpg
RICOH GR Digital (GR 5.9mm F2.4)
2007.04 / Koenji

高円寺の高円寺

Posted by Kazuya Nakazawa at 2007.04.27 Fri