roppongi #51

SONY RX1R II (ZEISS Sonnar T* 35mm F2) / 2019.08 / Roppongi Hills

Posted by Kazuya Nakazawa at 2020.10.10 Sat