Tokyo #655

Leica M Monochrom + Summilux 35mm F1.4
2015.11 / Zoshigaya Station, Zoshigaya