Shenzhen 2018 #18

Nikon Z7 + NIKKOR Z 24-70mm F4 S
2018.11 / Shenzhen

Posted by Kazuya Nakazawa at 2019.08.04 Sun