Tokyo #1071

Hasselblad X2D 100C + XCD 65mm F2.8
2023.04 / Shibuya Station, Shibuya

Posted by Kazuya Nakazawa at 2023.06.12 Mon