Yokohama #56

20140606-001.jpg
Leica M Monochrom + Elmar 5cm F2.8
2014.05 / Yamashita Park, Yokohama