NAGANO #8

Leica M Monochrom + Carl Zeiss T* C Biogon 35mm F2.8 ZM
2016.12 / Nagano Station, Nagano